KNV website header wie is wie KNV website header 824 x 400 tablet

Wie zijn wij

De Kennemer Nierpatiënten Vereniging  (KNV) is een patiëntenvereniging voor nierpatiënten die de nefrologen uit het Spaarne Gasthuis te Haarlem en Hoofddorp als hoofdbehandelaar hebben. Wij werken nauw samen met zorgverleners van het Spaarne Gasthuis, de Nierstichting en de Nederlandse Vereniging voor Nierpatiënten (NVM). De vereniging bestaat uit ongeveer 120 leden.

De vereniging behartigt de individuele en collectieve belangen van:

  • Pre-dialyserenden, de nierpatiënten in de fase voorafgaand aan de werkelijke dialyse.
  • Dialyserenden, zowel de nierpatiënten met hemodialyse als de CAPD dialyse (buikspoeling).
  • Getransplanteerden.
  • Echtgenoten/partners en/of familieleden in de eerste graad van nierpatiënten.

De KNV wordt bestuurd door enthousiaste vrijwilligers, al dan niet (pre) dialyserend, getransplanteerd of anderzijds betrokken bij het lot van nierpatienten.

Wat doen wij

Onze werkzaamheden zijn zeer uitéénlopend. Belangenbehartiging, zowel individueel als collectief op medisch en sociaal-maatschappelijk vlak. Voorlichting op bijeenkomsten over diverse zaken. En het organiseren van activiteiten zoals excursies, uitstapjes en een gezamenlijke kerstviering.

Als vrijwilliger bij onze vereniging kunt u meehelpen bij het organiseren van onze activiteiten. U bent van harte welkom om eens tijdens onze maandelijkse vergadering kennis te maken. Neem daarvoor contact op met één van de bestuursleden.

Het bestuur van KNV

Het bestuur van de Kennemer Nierpatiënten Vereniging (KNV) bestaat uit 3 leden. Heeft u wat tijd over en vind u het leuk om u in te zetten voor de vereniging? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Esther

Voorzitter

Pierre Schlicher

Penningmeester

Herman Wildschut

Redactie

Wij zetten ons in voor alle nierpatienten van Kennemerland. Dat houdt in, informatievoorziening, lotgenotencontact, activiteiten en het behartigen van uw belangen.