In Memoriam

Vrijdag 4 februari 2022

Op vrijdagmiddag werden we onaangenaam getroffen door het verschrikkelijke bericht dat onze secretaris, Huub Rokx, in de nacht van donderdag op vrijdag plotseling is overleden als gevolg van een hartstilstand.

Huub heeft in het verleden enige tijd gedialyseerd en heeft kort daarna een niertransplantatie ondergaan.

Hij kende derhalve uit zijn eigen praktijk alle problemen die nierpatiënten tijdens hun ziekteperiode kunnen ervaren. Deze ervaringen heeft hij gebruikt in zijn omgang met nierpatiënten die met hem contact zochten nadat de nefroloog bij hen nierfalen had vastgesteld en een behandeling voorschreef die inhield dat betrokkene driemaal per week nierdialyse moest ondergaan. 

Huub die meer dan zes jaar secretaris was van de Kennemer Vereniging Dialyserenden en Getransplanteerden (KVDEG) was niet alleen secretaris, maar hij was ook de ziel van onze vereniging.

Hij heeft onze vereniging  in die functie intern en extern vertegenwoordigd en individuele patiënten met raad en daad terzijde gestaan. 

Als secretaris van de KVDEG stond Huub bekend als een harde werker die alles aanpakte wat zich op zijn weg voordeed.

Het jaar was nog niet voorbij of Huub had het jaarverslag al in de grondverf gereed. Het Bestuur behoefde zich niet druk te maken of hij niets had vergeten om te vernoemen; hij had overal aan gedacht.

Dit was ook het geval met de organisatie van de jaarlijkse hoogtepunten van onze vereniging; de dagtocht en het kerstdiner.

Reeds nu had hij voor deze activiteiten de organisatie rond met de daarbij behorende contracten met bus en boot en de horeca.

Als gevolg van de Coronapandemie gingen onze Kerstdiners in 2020 en 2021 niet door. Een besluit van het Bestuur waar Huub het erg moeilijk mee had; hij beschouwde dit diner als de kers op de taart van de activiteiten van de KVDEG.

Verheugd was hij dat op 2 april as. het Kerstdiner als Paasdiner doorgang zou vinden. Ook hiervoor had hij nu reeds de gehele organisatie rond.

Wij, de Kennemer Vereniging Dialyserenden en Getransplanteerden, zullen hem in de toekomst erg gaan missen en wij zeggen voor alles wat hij voor onze vereniging heeft gedaan: BEDANKT.

P. Schlicher, voorzitter

Wij zetten ons in voor alle nierpatienten van Kennemerland. Dat houdt in, informatievoorziening, lotgenotencontact, activiteiten en het behartigen van uw belangen.