In Memoriam

Vrijdag 25 juli 2022

Op Maandag 25 juli jl. werd  ons bestuur door het Niercentrum geïnformeerd dat op zondagavond onze secretaris, Jan van der Bilt, in het Spaarne Gasthuis was overleden.

Hoewel wij wisten dat de operatie die Jan moest ondergaan niet zonder gevaar was, hadden wij niet verwacht dat hij aan de gevolgen daarvan zou overlijden.Jan was nog maar kort bestuurslid, sinds oktober 2021.

In ons blad “Triangel” stond een advertentie waarin het bestuur om nieuwe bestuursleden vroeg en Jan was een van diegenen die daarop had gereageerd.

Na een korte introductietijd, waarin de nieuwe bestuursleden kennis konden nemen van wat een bestuursfunctie nu precies inhield, werden de nieuwelingen in de Algemene Leden Vergadering op 30 oktober 2021 tot bestuurslid van de “Kennemer Vereniging Dialyserenden en Getransplanteerden” benoemd.

Begin februari van dit jaar overleed plotseling onze secretaris, Huub Rokx. Binnen onze vereniging is de secretaris de spin in het web die de beleidslijnen binnen de vereniging uitzet. Door het plotse overlijden van Huub stagneerde dit. Deze situatie moest niet al te lang duren want  dit tast op den duur de gezondheid van een organisatie aan.

Het bestuur was dan ook zeer gelukkig dat Jan spontaan aanbood om het werk van Huub op zich te nemen. Wel vroeg hij de kans en de tijd te krijgen om aan de nieuwe functie te wennen en om begrip voor de fouten die hij in het begin zeker zou maken. Nadat het bestuur had toegezegd om hem in het begin met raad en daad bij te staan, ging Jan enthousiast aan het werk.

De eerste activiteit die zich aandiende betrof de organisatie van onze jaarlijkse boottocht. Een activiteit die dit jaar voor nogal wat problemen zorgde en waarvan het doorgaan lange tijd aan een zijden draadje hing.

Toen we eindelijk aan boord konden stappen, bleek dat Jan niet meer over de kracht in zijn benen beschikte om zelf aan boord te gaan; hij moest worden geholpen. Dit was voor Jan het moment waarop hij besloot om naar zijn arts te gaan. Van het een kwam het ander en Jan kwam in het ziekenhuis terecht. Door middel van e-mail hield Jan ons op de hoogte van de “voortgang”. In het begin waren zijn berichten optimistisch, maar  plots stopte de berichtgeving. Maandag bleek wat er aan de hand was; Jan was niet meer.

Op zaterdag 30 juli jl. heeft een kleine deputatie vanuit ons bestuur Jan begeleidt op zijn laatste tocht. Jan werd ook sfeervol uitgeleide gedaan door zijn vele vissersvrienden.

In de korte periode dat Jan in het bestuur zat, hebben wij hem leren kennen als een prettig iemand. Jan bedankt voor je inzet en rust zacht.

Het bestuur van de Kennemer Vereniging Dialyserenden en Getransplanteerden

Wij zetten ons in voor alle nierpatienten van Kennemerland. Dat houdt in, informatievoorziening, lotgenotencontact, activiteiten en het behartigen van uw belangen.