KNV Dagtocht 2023

Zaterdag 10 juni 2023


Met de Salonboot de ‘Koningin Juliana’ vaart u vanaf Uithoorn een prachtige tocht vanaf Nieuwe
Meer, over de Amstel, het IJ, Noordzee Kanaal, Kostverlorenvaart en weer terug naar Nieuwe Meer.
Het zal een mooie route zijn waarbij u kunt genieten van de mooie omgeving.
Vanuit Nieuwe Meer brengt de bus u weer terug naar Haarlem. Duur van de vaartocht ca. 6,5 uur.

In de prijs zijn inbegrepen:
• Vervoer naar Nieuwe Meer en terug met een
rolstoelbus
• Koffie of thee met een gebakje
• Uitgebreid “Juliana” buffet
• Desert “Sorbet” buffet
• Bij aanmelding doorgeven met rolstoel ja of
nee in verband met plaats in de bus

Vertrek vanaf het Niercentrum van het Spaarne Gasthuis, Locatie Haarlem Zuid om
09.15 uur u bent ongeveer om 18.30 uur weer terug in Haarlem. Indien u in een rolstoel
zit gelieve zelf voor begeleiding te zorgen.

Denkt u eraan zich op tijd aan te melden?

Aanmeldformulier Dagtocht 2023

Via onderstaand formulier kunt u zich uiterlijk 2 juni inschrijven voor de dagtocht.

Als lid of als ’vriend van’- lid van KNV betaalt u en uw partner/begeleider
€ 30,- per persoon.
Bent u geen lid maar wel nierpatiënt, dan betaalt u en uw partner/begeleider
€ 45,- per persoon. Neemt u een derde of vierde persoon mee dan betaald deze € 95,- per persoon.

Het totaal te betalen bedrag dient u vóór 2 juni 2023 over te maken op
rekeningnummer NL17 INGB 0006 1813 30 ten name van KNV te Haarlem.

Ik ben...
lid van de KVDEG
'vriend van’- lid van de KVDEG
geen lid van de KVDEG, maar wel nierpatiënt
Rolstoel IN de bus
Ja
Nee

Wij zetten ons in voor alle nierpatienten van Kennemerland. Dat houdt in, informatievoorziening, lotgenotencontact, activiteiten en het behartigen van uw belangen.